Hoe?


Coaching in bedrijf Ruimte geven, mild zijn, verrassende invalshoeken, uitdaging en confrontatie zijn de belangrijkste kenmerken van mijn manier van werken. Oprechte betrokkenheid en leiderschap in het volgen van de gecoachte (persoon, team en/of organisatie) zijn mijn fundamenten.

Coaching:
In mijn werkwijze combineer ik een praktische oplossingsgerichte benadering met de meer onderzoekende invalshoeken van het ontwikkelingsgericht werken en coachen. Door deze aanpak van de coaching ontstaat ruimte om vrijuit aanleiding en richting van het coachingstraject te onderzoeken. De verschillende sporen die we bewandelen, zijn steeds met elkaar in verbinding. De vastgestelde doelstelling blijft onze referentie.

De focus in de gesprekken ligt op doen wat bij je past. Eigenheid, zijn wie je bent, geeft de meest vruchtbare grond voor groei. Vanuit die realiteit ontstaat duurzame ontwikkeling. Het verder ontwikkelen van zelfsturing, van leiderschap, is een onlosmakelijk onderdeel van de manier van werken van Coaching in Bedrijf. Om bewegingen te versterken kijken we goed naar de relatie tussen de doelstellingen zoals we die besproken hebben en de omgeving waarin de gecoachte zich bevindt. De ontmoeting tussen jou en de coach wordt ingevuld door de dialoog, reflectie, praktische oefeningen en beleving van ‘wat is en wat kan zijn’. Onze samenwerking brengt patronen in beweging!

Faciliteren:
In het werken met teams wordt uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als bij de coaching. Teamcoaching, intervisie, maar ook het werken in ontwikkelcirkels is mogelijk. Door de methode van de ontwikkelcirkels toe te passen, ontstaat triangulaire ontwikkeling: zowel het individu, als het collectief, als de taak waar het team voor staat, ontwikkelen zich op een bijzondere, samenhangende wijze. Na een eerste cyclus van gesprekken kan het team ook zelfstandig, zonder facilitator, verder als ontwikkelcirkel.

Organisatieadvies:
Kennis en ervaring op het gebied van HRM, onderwijs en leiderschap zijn aanvullend op mijn coachende stijl van adviseren. De inbreng van Coaching in Bedrijf is er op gericht helder te benoemen wat de behoefte in de organisatie is ten aanzien van het geschetste onderwerp. Ook wordt de noodzakelijk geachte ontwikkeling in de organisatie onderzocht. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk beeld van mogelijke richting en activiteiten, passend bij de organisatie. Geen hoge hoed, geen eigen dogma’s, maar aansluitend bij wat er nu al wel in uw organisatie aanwezig is.
Coaching in Bedrijf onderneemt in een netwerk van trainers en coaches met diverse specialiteiten en deskundigheden. Hierdoor kunnen suggesties gedaan worden voor mogelijke vervolgtrajecten. Uiteraard kan de manier waarop de organisatie aan verdere ontwikkelingen wil werken, ook met partnes uit het eigen netwerk van de organisatie verder ingevuld worden. Coaching in Bedrijf analyseert, confronteert, adviseert en coacht de organisatie desgewenst in dit ontwikkelproces.