Opleiding


Coaching in bedrijf De vakopleiding meubelmaken, de docentenopleiding en de voortgezette opleiding Strategisch Human Resource Management geven de rode draad van mijn loopbaan weer. Door de jaren heen heb ik daarnaast diverse scholingen gedaan en ben ik door verschillende mensen of invalshoeken geïnspireerd geraakt:

Diverse opleidingen en trainingen die ik gevolgd heb bij Rudy van Damme (www.coaching-co.be), hebben mij gevormd tot Master Practitioner OntwikkelingsgerichtCoachen. Verschillende kwaliteiten en overtuigingen die ik tot dan toe als adviseur en coach inzette, zijn door ‘de methode Vandamme’ op hun plaats gevallen, als een elftal dat na geschuif met posities in de optimale opstelling speelt.

Het oplossingsgerichte werken, zoals dat onderwezen wordt door A. Huibers van het Instituut voor Oplossingsgerichte Psychotherapie en Consultatie, heeft mijn positieve grondhouding bekrachtigd.

In mediation trainingen heb ik geleerd los te komen van eigen opvattingen en meer waardevrij te zijn.

Zen-meditatie, heeft me verder gebracht in de erkenning van het hier en nu als basishouding.

Intervisievormen met collega’s en andere beroepsbeoefenaars leren mij steeds verder te leren